Servis za kupce

PRIHVATAMO REKLAMACIJE NA SLEDECE:
1) Vrednost robe; 2) Značaj nedostatka u konkretnom slučaju; 3) Da li se nedostatak može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se otklonili nedostaci, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi R.Concept;. Garancija nije osnovana: 1) Ukoliko se utvrdi da se sa artiklom nepravilno rukovalo, odnosno da se nenamenski koristio; 2) Ukoliko se kupac nije pridržavao uputstva za upotrebu; 3) Ukoliko su na artiklu mehanička oštećenja; , 4) Ukoliko se ustanovi da je kvar otklanjala nestručna osoba; 5) Ukoliko je artikal bio izložen nenormalnim klimatskim uslovima i to: a) Za artikal za unutrašnju upotrebu – voda, vlaga, visoka temperatura, hemijski uticaj, otvoren plamen i sl. b) Za artikal za spoljnu upotrebu – visoka temperatura (preko 100 C), hemijski uticaj, otvoren plamen i sl. 6) Ukoliko na laku dođe do oštećenja: kidanjem, bušenjem cigaretom, prljanjem (bojama, mašću, uljem, kiselinom, pranjem,prolivanjem kafe) i sl. 7) Ukoliko se utvrdi da je drvo odnsno artikal bio izložen promenama temperature velikuh raspona od ( 0 do +40 stepeni ) u istom danu. 8) Ukoliko se utvrdi da je drveni deo bio izložen preko grejnog tela, isušivača vlage ili imao konstanto prisustvo sličnih proizvoda u blizini kao što je prečišćivač vazduha, jonizator, ovlaživač i slično. 9) Ukoliko se utvrdi da su pukotine na čelima drvene površine manje od 1/2mm širine. 10) Pojava sipca(Žižak) usled prisustva velike vlažnosti i vlage u prostoriji.

U SLUCAJU REKLAMACIJE POKRIVAMO
Odvoz-dovoz, popravku i vracanje namestaja nazad, ili potpuno izradu novog dela namestaja ili celog namestaja.

ROKOVI REKLAMACIJE
Rokovi reklamacije se desavaju najvise u 10 radnih dana do 30 radnih dana u zavisnosti od složenosti proizvoda koji se reklamira, trudimo se da nasim klijentima sto pre obezbedimo novi namestaj ili saniramo stetu.

View:
Filteri:
 • Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

  Novim zakonom o Zaštiti potrošača se uvodi poseban postupak za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, koji će sprovoditi posebna tela kao posrednici. Namera je da se potrošački sporovi rešavaju brže i efikasnije. Prema članu 151. novog zakona, potrošač ima pravo da se njegov spor reši van suda, ukoliko je prethodno izjavio prigovor ili reklamaciju trgovcu. U takvom slučaju, trgovac je u obavezi da učestvuje u postupku pred telom za rešavanje potrošačkih sporova, ako je potrošač podneo predlog za takvo rešavanje u roku od godinu dana počev od dana podnošenja reklamacije trgovcu. Postupak se može okončati i preporukom o načinu rešavanja nastalog spora. U ovom slučaju, stranke se nisu sporazumele o načinu rešavanja spora, a telo može dati svoju pisanu preporuku sa obrazloženjem i dostaviti je strankama u postupku. Na ovaj način se pruža prilika da telo da i svoje mišljenje o osnovanosti zahteva potrošača i mogućem načinu mirnog, odnosno vansudskog rešenja spora. Preporuka nije obavezujuća sa stranke, ako ona ne bude prihvaćena, potrošaču ostaje mogućnost vođenja sudskog postupka radi zaštite prava. Troškovi postupka: Predlog zakona sadrži odredbu kojom je predviđeno da je rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora besplatan za stranke u postupku, što je svakako dobro i pohvalno. Međutim, nije toliko dobro rešenje kojim je predviđeno da svaka stranka u postupku sama snosi svoje troškove. Bilo bi pravičnije kada bi se predvidela mogućnost da stranka koja uspe u postupku ima pravo da od suprotne strane nadoknadi troškove, makar one koji su bili objektivno nužni za vođenje postupka.
  KUPI
 • Rokovi i isporuke

  KOJE JE PROSECNO VREME PROIZVODNJE ? Prosecno vreme izrade namestaja je od 30 do 40 radnih dana,za prirodne materijale do 60 radnih dana iz razloga sto obradjeno drvo ostavljamo da "odlezi " neko vreme da bi odradilo sve sto mu je potrebno posle lepljenja, da reklamacije ne bi mogle da se dogode i da bi ispratili ceo proces deformacije drveta kod nas u pogonu. ROK ISPORUKE DRVENIH DELOVA. Praktikujemo rok isporuke do 60 radnih dana od dana porucivanja, iz razloga sto se iz gore navedenog opisa desavaju deformacije i ostecenja drvenih delova koji se desavaju sami od sebe prirodno, pa zato je potrebno da se ponovo napravi neki deo ili sanira steta na istom. Trudimo se da ubrzamo sve rokove ali sam pristup i rad sa drvetom to otezava, postoji mogucnost dogovora kada su vece serije u pitanju.
  KUPI
 • Odustanak od ugovora

  U skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača i od dana kad mu je dostavljen obrazac za odustanak. R.concept PR Ristić Velimir daje pravo svojim potrošačima da odustanu od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 15 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača i od dana kada je dostavljen obrazac za odustanak. Potrošač je na osnovu člana 35. Zakona o zaštiti potrošača dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. R. Concept daje pravo svojim potrošačima da robu vrate trgovcu bez odlaganja a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je potrošač poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 15 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe. Potpisivanjem ovog obrasca potrošač izjavljuje da je saglasan da mu se cena robe vrati kada roba bude vraćena na adresu za prijem obrazaca i uređaja, a da trgovac ima pravo da uskrati vraćanje celokupne kupoprodajne cene ili srazmerno umanji vrednost kupoprodajne cene ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao. Izjava o privatnosti podataka Podaci o ličnosti koje potrošač daje u ovom obrascu služe za evindetiranje izmena u prometu robe i R. Concept PR Ristić Velimir ih neće upotrebljavati u druge svrhe.
  KUPI
 • Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta

  PRAVA POTROŠAČA PRILIKOM KUPOVINE PREKO INTERNETA Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.conceptristic.rs smatra prodajom na daljinu. U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi, na mail koji je ostavljen prilikom kupovine, kupcu dostavi: obrazac za odustanak obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca. U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.). Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna: isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke; isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.
  KUPI