Furnirani hrast

Furnirani hrast
Furniri su tanki listovi drveta debljine 0,25 do 6,35 mm, bilo da su proizvedeni tehnikom ljuštenja ili sečenja. Najvažnija svojstva furnira su: varijacija debljine furnira, hrapavost lica (pritisnuta strana furnira), i pukotine na naličju furnira (otpuštena strana furnira). Za dekorativne (plemenite) furnire važne su kontrola teksture, boje i pukotina. Furniri koji sadrže prirodne greške kao što su: čvorovi

Ploče stolova se najcesće furniraju u hrast ili orahu, a zatim se mogu tonirati po želji ili ton karti. Takođe je moguće ploče furnirati u drugu vrstu furnira, a zatim ih tonirati po želji ili ton karti.

Kategorija: