Odustanak od ugovora

U skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača i od dana kad mu je dostavljen obrazac za odustanak. R.concept PR Ristić Velimir daje pravo svojim potrošačima da odustanu od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 15 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača i od dana kada je dostavljen obrazac za odustanak. Potrošač je na osnovu člana 35. Zakona o zaštiti potrošača dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. R. Concept daje pravo svojim potrošačima da robu vrate trgovcu bez odlaganja a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je potrošač poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 15 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe. Potpisivanjem ovog obrasca potrošač izjavljuje da je saglasan da mu se cena robe vrati kada roba bude vraćena na adresu za prijem obrazaca i uređaja, a da trgovac ima pravo da uskrati vraćanje celokupne kupoprodajne cene ili srazmerno umanji vrednost kupoprodajne cene ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao. Izjava o privatnosti podataka Podaci o ličnosti koje potrošač daje u ovom obrascu služe za evindetiranje izmena u prometu robe i R. Concept PR Ristić Velimir ih neće upotrebljavati u druge svrhe.

Kategorija:

Opis

Obrazac Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija Popunjava trgovac Naziv: Adresa: R.Concept Toplički partizanski odred 8 18250 Naselje 9. Maj Niš 062 8 367 234 Popunjava potrošač Ovim Vas obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe: Datum zaključenja ugovora: Datum prijema robe: Razlozi za odustanak ( nije obavezno popunjavati ): Ime i prezime potrošača: Adresa potrošača: Potpis potrošača: Datum popunjavanja obrasca: Nakon prijema obrasca izjave o odustajanju od ugovora, bez odlaganja ćete primiti obaveštenje o prijemu izjave o odustajanju od ugovora, zajedno sa uputstvom za vraćanje robe. TROŠKOVE VRAĆANJA ROBE SNOSI KUPAC. Izjava o privatnosti podataka Podaci koje dostavite u ovom obrascu služe za evidentiranje izmena u prometu i IZODOM ih neće skladištiti, niti koristiti u druge svrhe.